Twitter thêm tính năng lưu tweet vào Bookmarks để xem sau

Twitter thêm tính năng lưu tweet vào Bookmarks để xem sau

chọn Add to bookmarks. Điều này về cơ bản sẽ cho phép lưu các tweet lại để đọc nó khi sẵn sàng trong Bookmarks để xem sau Trong thông báo của mình, Twitter cho biết rằng công ty đã thử nghiệm rất nhiều cho một số đối tượng mà chưa có thông tin nào về kế hoạch của Twitter nhằm cung cấp Bookmarks đến
.
.