Yên tâm khi nhận cuộc gọi từ 0886800126 và 0888000666

Yên tâm khi nhận cuộc gọi từ 0886800126 và 0888000666

đài 18001166 tới khách hàng sẽ hiển thị số 0888000666 Việc cập nhật này nhằm giúp thuê bao VNPT dễ cuộc gọi từ các số điện thoại trên (0886800126, 0888000666) khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm là đang
.
.