6 cách sử dụng iPhone như ổ cứng ngoài

6 cách sử dụng iPhone như cứng ngoài

(XHTT) - Khá đơn giản để sử dụng máy nghe nhạc iPod giống như cứng ngoài nhưng với iPhone liệu có
.
.