Ổ cứng SSD 4TB đầu tiên thế giới, giá 500USD

cứng SSD 4TB đầu tiên thế giới, giá 500USD

tại của ổ SSD.   Mẫu cứng SSD 4TB mới sử dụng bộ điều khiển (controller) nâng cấp SM dụng kiểu như ghi và mã hóa video. cứng SSD 4TB của Mushkin hiện vẫn chưa có tên chính thức nhưng sẽ
.
.