Samsung Galaxy Note 8 Olympic: ấn bản đặc biệt chỉ tặng không bán

Samsung Galaxy Note 8 Olympic: ấn bản đặc biệt chỉ tặng không bán

trước đó, ấn bản đặc biệt Samsung Galaxy Note 8 là một sự kết hợp giữa hai màu đen và trắng, trong đó cùng tông màu mới Galaxy Note 8 mới. Ngoài thiết kế với màu sắc mới thì ấn bản đặc biệt
.
.