Apple chỉ bỏ ra 0,1 đô la cho mỗi bộ vi xử lý đồ họa trên iPhone?

Apple chỉ bỏ ra 0,1 đô la cho mỗi bộ vi xử lý đồ họa trên iPhone?

đồ họa (GPU), Imagination Technologies vào năm 2019. Cupertino xác nhận rằng họ đang trong quá trình thiết kế một bộ vi xử lý đồ họa độc lập. Thông tin này đã khiến cổ phiếu của Imagination giảm đi 70 định phá vỡ mối quan hệ với Imagination Technologies trong việc sản xuất các đơn vị GPU (chip đồ họa
Apple đang phát triển chip đồ họa riêng cho iPhone, iPad và smartwatch

Apple đang phát triển chip đồ họa riêng cho iPhone, iPad và smartwatch

(XHTT) - Apple vừa cho biết, để không phải bị phải phụ thuộc vào hãng thiết kế chip đồ họa Imagination Technologies của Anh, Apple sẽ phát triển một con chip đồ họa riêng cho các thế hệ iPhone, iPad và chip đồ họa riêng cho iPhone Imagination Technologies cũng cho biết, Apple sẽ không đăng ký bản
Vi xử lý đồ họa NVIDIA Pascal sẽ được sản xuất bởi TSMC

Vi xử lý đồ họa NVIDIA Pascal sẽ được sản xuất bởi TSMC

ích cũng chỉ ra những yếu kém của Samsung trong lĩnh vực sản xuất vi xử lý đồ họa n
AMD thành lập bộ phận chuyên chế tạo chip đồ họa khủng

AMD thành lập bộ phận chuyên chế tạo chip đồ họa khủng

át triển kiến trúc đồ họa, xử lý đồ họa, card đồ họa và phần mềm. Ngoài ra, RTG lược quan trọng đối với các bộ phận đồ họa của AMD. Raja Coduri sẽ giám sát to áng tiếc rằng việc tạo ra các kiến trúc của GPU, vi xử lý đồ họa, phần mềm được đảm tr
.
.