VNPT Đồng Tháp đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

VNPT Đồng Tháp đạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14

Thắng và  Huỳnh Vân Khoa đến từ VNPT Đồng Tháp đã vinh dự được trao giải Khuyến khích. Đã từng đạt Đồng Tháp là 1 trong 15 giải pháp đạt giải trong tổng số 42 giải pháp thuộc lĩnh vực  Vật liệu tác giả của VNPT Đồng Tháp (ngoài cùng bên trái) nhận giải từ BTC Thực tế triển khai cho thấy
.
.