MDIS- Tăng cường phát triển năng lực sinh viên qua chương trình đào tạo thực tiễn

MDIS- Tăng cường phát triển năng lực sinh viên qua chương trình đào tạo thực tiễn

Nhu cầu vươn ra quốc tế đã khuyến khích ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam đi du học, và nhiều sinh viên đã chọn Singapore như là một điểm đến giáo dục chất lượng toàn cầu.
.
.