Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ dùng xe ô tô bay thắp sáng đài đuốc

Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ dùng xe ô bay thắp sáng đài đuốc

, theo kế hoạch công ty này sẽ tài trợ khoảng 290.000 bảng Anh (42,5 triệu Yên). Chiếc ô bay ...trước khi đưa vào vận hành thử nghiệm. Với tốc độ cũng như độ cao mà chiếc ô bay có thể đạt được
.
.