4,4 triệu thuê bao đầu 0123 đã được chuyển về 083

4,4 triệu thuê bao đầu 0123 đã được chuyển về 083

Phone  tiếp tục thực hiện đợt chuyển đổi thứ 4 cho 4,4 triệu thuê bao đầu 0123 sang đầu số mới 083. Hiện , 0123 đã chuyển sang sử dụng đầu số mới 084, 081, 082 và 083. Sau khi chuyển đổi khách hàng có thể quay
.
.