Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, ICT Index của Phú Thọ tăng vọt

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, ICT Index của Phú Thọ tăng vọt

Thọ đã lọt vào top 20 tỉnh dẫn đầu cả nước về chỉ số ICT Index. Ngày 29/3 vừa qua, tại Hội nghị CNTT chỉ số sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng CNTT và truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) của Phú Thọ
.
.