(XHTT)
Microsoft .NET Framework được phát triển để trở thành nền tảng cho các nhà lập trình dễ dàng và nhanh chóng tạo ra các ứng dụng với các chức năng hỗ trợ. Khi bạn cài đặt hệ điều hành Windows 7 Service Pack 1 sẽ có phiên bản .NET Framework 3.5 đi kèm.
 

Đôi khi bạn gặp các vấn đề khi cài đặt hoặc có lỗi xảy ra khi hệ thống của bạn gặp vấn đề với Microsoft .NET Framework và khi đó bạn sẽ cần tới công cụ Microsoft .NET Framework repair tool.
 

Bạn tiến hành cài đặt và tìm lỗi theo hướng dẫn sau:
 

Đầu tiên, bạn cài đặt chương trình như hình và đồng ý với điều kiện của Microsoft rồi nhấn nút Next.
 
 
Chương trình sẽ quét và tìm các lỗi xảy ra khi bạn cài đặt hoặc sử dụng .NET Framework qua 9 bài kiểm tra, phân tích.

Sau vài giây, một cửa sổ xuất hiện với các lỗi (nếu có) và hướng dẫn để sửa các lỗi này. Thường thì bạn sẽ được khuyên đăng ký lại dịch vụ Windows Installer và khởi động lại máy tính để sửa một số lỗi thông dụng.

Bạn nhấn nút Next để đồng ý sửa các lỗi theo như công cụ yêu cầu và bạn sẽ được chỉ dẫn nên cài đặt hoặc cập nhật .NET nếu như lỗi vẫn chưa được giải quyết. Nếu lỗi đã được giải quyết bạn nhấn Finish, nếu lỗi vẫn còn nhấn Next để tiếp tục sửa.

Công cụ sẽ mất khoảng vài phút để hoàn thành, khi công cụ không thể sửa chữa lỗi nào đó, bạn có thể gửi các thông tin cho Microsoft. Công cụ tương thích với các hệ điều hành Windows XP, 2003, Vista, 2008 và Windows 7.

 
 
 
Quốc Phong