(XHTT)

Cách di chuyển, sắp xếp biểu tượng (icon) ứng dụng trên màn hình iPhone? (Bùi Hằng, Bắc Giang)

 Các ứng dụng cài vào thường có 1 biểu tượng trên màn hình chính của iPhone. Chúng ta có thể di chuyển, đổi chổ chúng từ chổ này sang chổ khác, hoặc từ trang ngày sang trang khác. Cách làm như sau: Chuyển sang chế độ kéo thả icon bằng cách dùng ngón tay đè lên một icon bất kỳ cho đến khi tất cả cái icon khác nhúc nhích và xuất hiện dấu “X”. Sau đó chúng ta dùng ngón tay để di chuyển một icon nào đó đến vị trí mong muốn hoặc kéo sang trang tiếp theo, trang trước đó. Sau đó, bấm vào dấu “X” sẽ xóa đi ứng dụng đó ra khỏi iPhone.