(XHTT)

Doxillion Document Converter có thể chuyển đổi các tài liệu văn bản của bạn thành các định dạng phù hợp một cách nhanh chóng  không có rắc rối. 

Nó hỗ trợ các định dạng văn bản phổ biến nhất, chẳng hạn như DOC / DOCX, PDF, HTML, RTF  TXT. Công cụ Windows này có thể thực hiện chuyển đổi hàng loạt số lượng các văn bản được hỗ trợ ra một định dạng duy nhất.


HỔ TRỢ ĐỊNH DẠNG CÁC TẬP TIN TÀI LIỆU
  • Chuyển đổi từ: docx, doc, pdf, odt, rtf, html, txt
  • Chuyển đổi sang: docx, doc, odt, rtf, html, txt, pdf
CÁC TÍNH NĂNG
  • Chuyển đổi giữa các định dạng khác nhau.
  • Chuyển đổi hàng ngàn tập tin cùng một lúc.
  • Hỗ trợ chuyển đổi từ doc và docx.
  • Sử dụng menu chuột phải của bạn để chuyển đổi các tài liệu từ bên ngoài chương trình.
  • Kéo và thả các tài liệu được chuyển thẳng vào công cụ chuyển đổi tài liệu Doxillion.
  • Tích hợp với đĩa Express Burn để tạo ra dữ liệu CD hay DVD sao lưu tài liệu.
Giao diện của chương trình
Quá trình chuyển đổi
YÊU CẦU HỆ THỐNG
                   
Link tải về http://www.nchsoftware.com/documentconvert/doxillionsetup.exe
                                                                                                                                                              Phạm Đăng Hoàng