(XHTT)
Đôi khi bạn muốn xem lại mật khẩu của một diễn đàn nào đó bạn đã lưu trong các trình duyệt khi sử dụng chức năng ghi nhớ (Remember me on this computer). Sau đây tôi xin giới thiệu mẹo nhỏ để làm việc này trên các trình duyệt phổ biến như Firefox, Internet Explorer, Opera,

Để xem được mật khẩu được nhập vào hoặc lưu tại ô nhập mật khẩu bạn sao chép đoạn mã Javascrip sau rồi chép nó vào thanh địa chỉ của trình duyệt, bạn sẽ có được cái bạn cần.

javascript: var p=r(); function r(){var g=0;var x=false;var x=z(document.forms);g=g+1;var w=window.frames;for(var k=0;k<w.length;k++) {var x = ((x) || (z(w[k].document.forms)));g=g+1;}if (!x) alert('Password not found in ' + g + ' forms');}function z(f){var b=false;for(var i=0;i<f.length;i++) {var e=f[i].elements;for(var j=0;j<e.length;j++) {if (h(e[j])) {b=true}}}return b;}function h(ej){var s='';if (ej.type=='password'){s=ej.value;if (s!=''){prompt('Password found ', s)}else{alert('Password is blank')}return true;}}


Opera

Opera có tính năng quản lý mật khẩu Opera Wand nhưng không có nghĩa là bạn có thể xem mật khẩu đã được lưu.

Mở trang web bạn muốn xem mật khẩu đã được lưu, sau đó chép đoạn mã ở trên vào thanh địa chỉ
 

Sau đó một cửa sổ popup xuất hiện và mật khẩu bạn cần đã hiển thị:


Các trình duyệt Firefox và Internet Explorer thao tác tương tự:

Firefox
Nhập đoạn mã vào thanh địa chỉ:


Mật khẩu sẽ được hiển thị
 

Internet Explorer

 Ngô Quốc Phong