(XHTT)
XHTTOnline: Tôi đang dùng máy tính xách tay sử dụng hệ điều hành Windows Vista. Để bảo mật tôi đã cài đặt mật khẩu (password) lên máy nhưng không biết ai đó đã “vô tình hay hữu ý” mà thay đổi mất mật khẩu của tôi.

Vậy mong tòa soạn giúp tôi khôi phục lại và gở bỏ mật khẩu này… mà không cần phải cài đặt lại hệ điều hành?
Nguyễn Minh An Đông andong2050@hotmail.com

Trả lời:

Để gỡ bỏ password của Windows Vista, bạn chỉ cần dùng đĩa có chức năng Hiren’s Boot (phiên bản 8.9) trở lên. Khởi động máy từ đĩa Boot, màn hình đầu tiên chọn mục 9, next, chọn tiếp 4. Password & Registry Tools, chọn 1. Active Password Changer (NT/2000/XP/2003/Vista). ở màn hình kế tiếp gõ số 1 rồi nhấn Enter tương ứng với mục 1. Choose Logical Drive. Tiếp đó chọn vùng chứa SAM và Enter (nếu Windows Vista được cài ở ổ C thì bạn gõ số 0 và Enter). Sau đó chương trình sẽ dò tìm file SAM và khi nhận ra vị trí của file SAM (0\Windows\System32\Config\SAM), bạn nhấn Enter để kết thúc.

Lúc này đã có thể đăng nhập vào Windows Vista bình thường. Tất cả các tài khoản của hệ thống sẽ được liệt kê, bạn gõ số tương ứng với tài khoản cần Reset password rồi nhấn Y để xác nhận. Một thông báo mới xuất hiện cho biết việc Reset pass đã thành công, sau cùng nhấn nhấn Enter.