(XHTT)
Bạn băn khoăn về tốc độ đường truyền Internet bạn đang sử dụng thực sự là bao nhiêu. Hãy truy cập địa chỉ www.pingtest.net để kiểm tra một cách nhanh chóng.

 

Dù rằng có rất nhiều trang web cũng như phần mềm hỗ trợ bạn việc đo tốc độ đường truyền Internet mà máy tính bạn đang sử dụng. Tuy nhiên, phần mềm thì bạn phải tải về và cài đặt, còn hầu hết các trang web lại bắt bạn đăng ký tài khoản và đăng nhập mới có thể tiến hành “đo đạc” được.


Dịch vụ web này sẽ kiểm tra chất lượng đường truyền của bạn thông qua các thông số: Ping, Jitter và Packet loss. Trong đó:
 
+ Ping: để kiểm tra kết nối tới một máy chủ nào đó có thông không và ước lượng khoảng thời gian trễ để gửi gói dữ liệu cũng như tỉ lệ các gói dữ liệu có thể bị mất khi thông giữa hai máy

+ Jitter: để kiểm tra việc truyền dữ liệu có bị “méo” hay sai lệch một cách không đồng đều hay không.

+ Packet loss: kiểm tra chất lượng đường truyền dựa trên thông số lượng dữ liệu bị thất thoát trong quá truyền dữ liệu.

Công nghệ trang Pingtest.net ứng dụng được quảng cáo là đã được sử dụng để thực hiện hơn một triệu bài kiểm tra mỗi ngày và là tiêu chuẩn thử nghiệm băng thông trên toàn thế giới.

 

Nhà cung cấp dịch vụ MegaVNN ở Việt Nam cũng có địa chỉ web cho phép mọi người kiểm tra tốc độ download/upload của dịch vụ MegaVNN ở đây: http://ptic.com.vn/speed/
Cuối cùng, các bạn hãy truy cập cả 2 địa chỉ trên để tham khảo và so sánh kết quả.


Ánh Dương