(XHTT)
Nếu bạn đã biết làm Hiren boot, WinPE live, Ubuntu trong cây viết USB, hay đã có chúng trên CD  nhưng khi boot, bạn phải vào BIOS để chọn first  
boot là USB hoặc CD(ấn phím F2 hay delete tuỳ máy), lưu lại cấu hình, thoát ra reboot máy lại. tốn  khá  nhiều thời gian.
 
 Nếu máy tính đời cũ, trong menu CMOS(BIOS) sẽ không có phần nào để chọn boot vào USB, vậy bạn phải làm sao cho nó boot vào USB đây? Vậy có  cách nào mà bỏ qua được bước chọn trong BIOS(CMOS), để chọn boot ngay vào USB  không?
 
Điều này không có gì là khó với  PLoP Boot Manager, một công cụ quản lý boot khá đặc biệt, có thể giúp bạn từ nay khỏi ấn phím delete hay F2 (tuỳ  
máy) để vào BIOS chọn lại first boot nào cả.
 
Bạn cứ thoải mái chọn boot cái nào tuỳ ý thích mình, dù đấy là từ đĩa mềm, CD hay USB  từ chính ngay giao diện khởi động của bất cứ windows nào.

I ) Tải phần mềm này từ đâu:

Tải PLoP Boot Manager từ link sau: http://download.plop.at/files/bootmngr/plpgenbtldr-0.7.zip .

II) Cách dùng PloP manager: để có boot nhiều tuỳ chọn ngay ở menu khởi động của bất cứ windows nào, không cần gì mainboard hỗ trợ  loại boot
 
ấy, như sau:

1)     Bung file plpgenbtldr-0.7.zip tải về  ra một thư mục tạm nào đó.

2)    Tiếp là  bạn nên tạo một thư mục, tên lá PLOP tải về trong ổ C và chép các file vừa mới bung ra vào PLOP..

3)    Chọn file plpinstc.com, ấn F2 đổi tên nó trong thư mục ấy,  thành file có tên mới là  plpbt.bin

4)    Ở Start menu\ Run, ấn nút browse, tìm ra file plpgenbtldr.exe, ấn tiếp nút OK hay Enter.
 

5)   File này sẽ  tìm ra file plpbt.bin tạo một file boot thật mới trong ổ C, là plpbtldr.bin.

A) Riêng đối với WinXP :

1)  Mở file boot.ini của XP (nhớ đổi thuộc tính của nó nếu là read only) và thêm dòng này như sau:

c:\plop\plpbtldr.bin="Install PLoP Boot Manager"
 

2) Reboot máy lại, bạn sẽ có dòng vào PloP boot manager thêm vào dòng chọn boot vào XP.

3) Chọn tiếp ở menu của PloP theo như hình minh hoạ bên cạnh. Boot bằng USB, CD hay cả đĩa mềm tuỳ thích.

 B) Với  Windows Vista,hay Windows 7: cách làm đều giống  nhau:

1) Dùng Notepad, chạy như administrator, tạo file boot.ini mới trong ổ C, thêm vào đấy dòng này:
 
[boot loader]
[operating systems]
c:\plop\plpbtldr.bin="Install PLoP Boot Manager"
2) Reboot máy lại, trong Vista hay Win 7 lúc khởi động sẽ có thêm 2 dòng  chọn váo Vista\Win7 và dòng dưới là  Plop manager.
3) Cứ ấn chọn vào dòng dưới để vào được PloP và chọn tiếp  boot vào cái nào tuỳ ý: CD, USB.

 Tóm lại, khi có PloP manager trong ổ C  làm sẵn, giờ đây, bạn sẽ không lo gì phải ấn thật nhanh phím F2 hay phím delete để vào BIOS nữa. Dù mainboard ấy đời cũ 
chăng nữa không có chọn boot vào USB, bạn vẫn làm được điều phi thường âý với PloP manager này. Cứ chọn boot cái nào tuỳ thích ở ngay chính menu khởi động vào XP, hay Vista\ Win 7.
 Lưu ý sau cùng, là ổ C không bị phân mảnh thì PloP mới hoạt động tốt.
 Dr Hoang