(XHTT)

Tòa soạn cho tôi biết rõ hơn về “công dụng” của phần mềm iTunes? (thydung.....@yahoo.com)

 

Phần mềm iTunes là một ứng dụng miễn phí này dành cho Mac và PC, có thể thích hợp tất cả các định dạng âm nhạc và video kỹ thuật số. Để có thể chép nhạc, hình ảnh, video... vào iPod, iPhone hay Apple TV, bạn phải sử dụng iTunes. Ngoài ra, iTunes còn dùng để update khi Apple đưa ra phiên bản mới hay restore khi máy bạn gặp trục trặc.


. Sync: là từ viết tắt của từ synchronous, là quá trình trao đổi dữ liệu (như hình ảnh, video, danh bạ,...) giữa iPhone/iPod Touch và iTunes


. AppStore: là nơi mua/bán các ứng dụng/game hay nhạc...trực tuyến của hãng Apple. Chúng ta có thể vào Appstore thông qua iTune hoặc ngay trên iPhone/iPod touch. Để có thể giao dịch với AppStore, bạn phải có 1 tài khoản (account) đăng kí thông qua iTunes. Tham khảo cách tạo account iTunes tại http://www.tinhte.vn/forum/t212500/


. Acount: là tải khoản của người sử dụng iPhone/iPod touch, được đăng kí thông qua iTunes. Để đồng bộ hóa dữ liệu giữa PC và iPhone/iPod Touch, bạn cần phải có 1 account trên Itunes. Mỗi account đăng kí tại Mỗi apple Store của từng nước khác nhau sẽ chỉ được dùng tại mỗi nước đó.


 
T.H