(XHTT)
Là 1 trong những hãng phần mềm chuyên cung cấp công cụ bảo vệ máy tính tốt nhất. MSN của Trung Quốc đã có chương trình tặng License Key miễn phí 6 tháng cho người sử dụng phần mềm Kaspersky 2010. Để lấy License Key trực tiếp, bạn truy cập vào trang web Kaspersky của Trung Quốc để đăng ký, yêu cầu bạn phải có tài khoản email của Windows Live ID. Thực hiện các bước sau để lấy License Key
 

Bước 1 : truy cập vào trang web Kaspersky của Trung Quốc tại đây http://kaba.msn.com.cn/

Sau đó bấm vào cái nút màu cam mà bạn sẽ nhìn thấy sau đó.

 

Bước 2:   nhập tài khoản và mật khẩu  ID của Windows Live vào 2  ô trống yêu cầuBước 3 : bạn sẽ thấy License hiện ra, chép ra và thực hiện các việc tiếp theo

Chú ý: Nhưng ở đây License này chỉ hoạt động trên Kaspersky tiếng Trung Quốc mà thôi.

Nếu bạn muốn sử dụng license thì bạn cần sử dụng phiên bản Kaspersky tiếng Trung Quốc để chạy trên hệ thống của bạn.

Đoàn Ngọc Thịnh