(XHTT)

Đừng nghĩ rằng Gmail của Google có 1 định dạng là @gmail.com, mà hơn nữa cũng có 1 định dạng khác mà bạn cần chú tâm đến mang 1 “phong cách mới”.

Nếu bạn đã đăng ký 1 Email của Google, chắc chắn bạn sẽ có đuôi là @gmail.com. Nay bạn có thể đăng ký email cũng bởi Google nhưng với đuôi dài hơn chút với dạng @googlemail.com. Thực chất cả 2 Email này là 1. Bởi vì cả 2 email này cũng đều là 1 điểm đích. Ví dụ, như bạn có những lá thư nằm mặc định trong Google là abc@gmail.com, và các lá thư được nhận được từ abc@googlemai.com thì cũng là 1.

Do đó, Google đã biến email của họ thành 1 cách nhìn mới hơn. Và bạn có thể đăng ký 1 tài khoản cho hộp thư của Google với đuôi abc@gmail.com hoặc abc@googlemail.com đều hợp lệ, nhưng 2 cái chỉ là 1 mà thôi.

Để đăng ký 1 tài khoản với đuôi abc@googlemail.com thế này, bạn hãy bắt đầu với quá trình tạo tài khoản của bạn với địa chỉ Google Account Sign Up

Địa chỉ URL này không khác nhiều gì so với tiêu chuẩn của liên kết mặc định chính, chỉ có việc đã chuyển đổi cái đuôi của đường dẫn thành “&gd=1” được thay vào URL để buộc Google biến đổi cái đuôi Email này.Đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ Google Account Sign Up này. Bạn sẽ thấy giao diện đăng ký không khác gì so với mặc định, chỉ thấy cái đuôi Email là thay đổi.
Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ muốn dùng, tiếp theo đó là bạn thực hiện các thủ tục quen thuộc để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản này.

Sau đó truy cập vào tài khoản hộp thư mới này để xem kết quả.

Từ đây bạn có thể dùng các hộp thư email mới này với cái đuôi dài như vậy được rồi. Bạn có thể sử dụng Email này để đăng ký thông tin trên các website yêu cầu cần có Email.

Đoàn Ngọc Thịnh