(XHTT)
Bạn là người yêu thích chơi cờ vua nhưng không có đủ thời gian để tham gia các cuộc thi cờ hay đơn thuần là không có đủ thời gian gặp bạn bè để đánh vài ván cờ. Bạn đang làm việc tại công ty, cơ quan và vào những lúc rảnh rỗi- bạn muốn làm một vài ván cờ vua cho thư giãn đầu óc? Bạn muốn luyện cờ vua để nâng cao kỹ năng chơi cờ của mình?....Tất cả những yêu cầu đó sẽ được đáp ứng tại địa chỉ chơi cờ vua online http://covua.vn/
 
Xem ảnh lớn
Trong trang web này, bạn có thể tham gia cùng mọi người chơi cờ. Mặt khác, trong đây còn có rất nhiều thông tin bổ ích cho bạn tham khảo những lúc rỗi rãi. Những thông tin đó thường liên quan mật thiết tới cờ vua như những trận đấu “long trời lở đất” của những đại kì thủ trong thế giới cờ vua như Garry Kasparov, Alexander Alekhine, Hos Raul Capablanca, Emanuel Lasker.
 
Ngoài ra, trong này còn có trang thông tin hướng dẫn bạn các thế cờ hay để bạn có thể nâng cao kĩ năng chơi của mình lên. Sau khi đã cảm thấy đủ tự tin, bạn hãy tham gia thi đấu cờ với máy để kiểm tra xem khả năng của mình đã tiến lên đến đâu.

 

Thanh Phương