iPhone 6 và iPhone 6 Plus vỡ tan trong màn thả rơi đầu tiên

14:18, Thứ Sáu, 19/09/2014 (GMT+7)

Hải An (Theo YouTube)

.
.
.
.

.
.
.