(XHTT)
Hệ thống Android mặc định không cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không rõ ngoài Google Play. Tuy nhiên, nếu bạn chắc chắn rằng tập tin cài đặt ứng dụng hay trò chơi là an toàn, bạn có thể cho phép hệ thống Android được cài đặt chúng. 
 
 

1. Trên Android 2.2/2.3: 
 
 
 
 
 
 
 
Mở App và vào Settings. Trong màn hình cài đặt, đi đến mục Applications và đánh dấu vào tùy chọn Unknown sources. Tùy chọn này sẽ cho phép bạn cài đặt các tập tin apk từ các thiết bị lưu trữ bên ngoài hoặc từ thẻ SD. Khi cửa sổ cảnh báo xuất hiện, chỉ cần nhấp OK.

 
2. Trên Android 4.0.3: 

Bạn cũng mở App và vào Settings. Di chuyển xuống để tìm mục Security và chạm vào nó. Tiếp tục, di chuyển xuống tới phần quản lý thiết bị Device administration và đánh dấu vào tùy chọn Unknown sources. Bấm OK khi cửa sổ cảnh báo xuất hiện.

 
 
 
Say IT