(XHTT)

Tòa soạn cho tôi biết cách chụp màn hình (Screenshot) trên iPhone/iPod Touch? (dinhtung...@vnpt.vn)

 

Từ firmware 2.0 trở đi, iPhone và iPod Touch đã tích hợp sẵn trong máy chức năng chụp màn hình. Ảnh sau khi chụp xong sẽ được lưu vào chung khu vực với ảnh của Camera. Chỉ cần kết nối iPhone và máy tính là chúng ta sẽ lấy được ảnh chụp ra. Cách làm như sau: Một ngón tay bấm và giữ nút Home, ngón tay khác bấm nút Power để chụp.