(XHTT)

Dưới đây là phần mềm miễn phí để xem các tập tin DWG trên máy tính của bạn. DWG về cơ bản các bản vẽ, nó là một trong những định dạng bản vẽ phổ biến nhất được tạo ra bằng cách sử dụng một số phần mềm soạn thảo. Với sự trợ giúp của các phần mềm này, bạn có thể dễ dàng xem các tập tin DWG mà không cần có bất kỳ kỹ năng kỹ thuật hoặc chuyên nghiệp nào. Có một số người xem DWG bằng phần mềm AutoCAD, nó cho phép bạn xem DWG tập tin, nhưng không phải tất cả đều không miễn phí, và cũng không hề dễ dàng để sử dụng. Ở đây tôi liệt kê vài phần mềm miễn phí mà bạn có thể xem các tập tin DWG một cách dễ dàng.