(XHTT)
Một trong những nét đặc trưng của Windows 8 là giao diện Start Screen chứ không phải Start Menu truyền thống như các hệ điều hành trước đây. Thế nhưng hầu hết mọi người đều đã quen với Start Menu trong nhiều năm qua, có nhiều người thích làm quen với Start Screen mới lạ, có nhiều người lại chỉ muốn dùng Start Menu quen thuộc. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên dễ giải quyết hơn với các phần mềm miễn phí dưới đây có thể giúp bạn bổ sung một Start Menu và Start Button vào Windows 8 mà không hề gây cản trở gì với hệ thống của mình.